Narito ka:

Kinatawan ng Kongreso para sa Dayuhang Naninirahan