Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Iskedyul ng mga Pagpupulong sa Taong 2019 ng Kapulungan ng mga Kinatawan

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2019-04-24

Lugar: Kawasaki International CenterLink sa mga panlabas na website (Pinakamalapit na Istasyon: Toyoko Line Motosumiyoshi Station)

Oras: Mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon

Unang Pagpupulong
(Unang Araw) : Abril 21 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Mayo 19 (Linggo)

Pangalawang Pagpupulong
(Unang Araw): Hunyo 16 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Setyembre 8 (Linggo)

Pangatlong Pagpupulong
(Unang Araw): Oktubre 13 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Disyembre 8 (Linggo)

Pang-apat na Pagpupulong
(Unang Araw): Enero 19 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Pebrero 9 (Linggo)

Maaring makinig at mag-obserba ang sinuman ng alinman sa pagpupulong. Malugod na inaanyayahan ang lahat upang dumalo.