Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Para sa lahat ng nakatira sa Lungsod ng Kawasaki na Taga-ibang Bansa

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2021-03-31

#37792

Listahan ng mga pangunahing administrative service counters at numero ng telepono para sa mga dayuhang residente sa siyudad ng Kawasaki