Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Pagbubuklod at pagtatapon ng bagay na maaaring i-recycle at ng basura ng Kawasaki

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2022-05-09

#37807

Pagbubuklod at pagtatapon ng bagay na maaaring i-recycle at ng basura ng Kawasaki

"Kung paghihiwalayin, ito ay magiging bagay na maaaring i-recycle. Kung pagsasamahin, ito ay magiging basura."

Makiisa sa paghiwa-hiwalay at pagtatapon ng basura.