Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Iskedyul ng mga Pagpupulong sa Taong 2020 ng Kapulungan ng mga Kinatawan

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2020-06-26

#37824

Lugar: Kawasaki International CenterMga Kawing panlabas (Pinakamalapit na Istasyon: Toyoko Line Motosumiyoshi Station)

Oras: Mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon

Unang Pagpupulong
(Unang Araw): Hunyo 21 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Hulyo 5 (Linggo)

Pangalawang Pagpupulong
(Unang Araw): Setyembre 13 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Oktubre 18 (Linggo)

Pangatlong Pagpupulong
(Unang Araw): Nobyembre 15 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Disyembre 13 (Linggo)

Pang-apat na Pagpupulong
(Unang Araw): Enero 17 (Linggo)
(Ikalawang Araw): Pebrero 21 (Linggo)

Maaring makinig at mag-obserba ang sinuman ng alinman sa pagpupulong. Malugod na inaanyayahan ang lahat upang dumalo.